Přihláška na příměstský tábor 2017

Termín: 24.7.-28.7.2017

               14.8.-18.8.2017

              

              

Jméno a příjmení dítěte : _____________________________________

Rodné číslo :______________Zdravotní pojišťovna : _______________

Škola :________________________Třída :________________________

Adresa trvalého bydlištĕ:______________________________________

Zákonný zástupce :___________________________________________

Tel. č :_________________E – mail :_____________________________

 

Souhlasím s přespáním v Dětkovicích

Nesouhlasím s přespáním v Dětkovicích

Instrukce:

1) Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve poštou na adresu Horáková Ivona,Finská 11, 79604 Prostějov

 
     nebo naskenovanou s podpisem na email : horamar@seznam.cz

2) Uhraďte bankovním  převodem  na
     č.ú. 107 ・ 4350970267/0100 nejpozdĕji do konce června 2017 !!!! 

3) Při platbĕ vždy uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, do
     poznámky jméno dítěte.

V_____________dne________________ podpis zákonného zástupce


Kontakt

Šejla z.s.

Finská 11
Prostějov
79604


Tel:775869598
IČ: 01344838
č.ú. 107 - 4350970267/0100