Přihláška - příměstský tábor

20.02.2013 12:13

 

 

Přihláška na příměstský tábor

Termín: 29.7. – 2.8.2013

Jméno a příjmení dítěte : _____________________________________________________________

Rodné číslo :_________________________Zdravotní pojišťovna :____________________________

Škola :________________________________________Třída :_______________________________

Adresa trvalého bydlištĕ:____________________________________________________________

Zákonný zástupce :_________________________________________________________________

Tel. č :________________________________E – mail :_____________________________________

Instrukce:

1) Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve poštou na adresu Šejla o.s. nebo naskenovanou s podpisem na email : horamar@seznam.cz

2) Uhraďte plnou cenu složenkou nebo bankovním převodem na č.ú. 107 ・ 4350970267/0100 nejpozdĕji do 20.6.2013.

3) Při platbĕ vždy uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, do poznámky jméno dítěte.

V___________________dne________________ podpis zákonného zástupce

—————

Zpět


Kontakt

Šejla z.s.

Finská 11
Prostějov
79604


Tel:775869598
IČ: 01344838
č.ú. 107 - 4350970267/0100